Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
Конвенції МОП, які ратифікувала Україна

Станом на 08.01.2014

Конвенції Міжнародн​ої організації праці, 

які ратифікувала Україна

1.                Конвенція про обмеження тривалості робочого часу на промислових ідприємствах до 8 годин на день та 48 годин на тиждень 1 (укр/рос)

2.               Конвенція МОП № 2 про безробіття 1919 року

3.               Конвенція про зайнятість жінок до та після пологів № 3 (укр/рос)

4.               Конвенція про працю жінок у нічний час № 4

5.               Конвенція про мінімальний вік приймання дітей на роботу в промисловості № 5

6.               Конвенція про нічну працю підлітків у промисловості № 6

7.               Конвенція про визначення мінімального віку для допуску дітей на роботу в морі № 7

8.              Конвенція про допомогу по безробіттю у випадку втрати або аварії корабля № 8 (укр/рос)

9.               Конвенція про працевлаштування моряків № 9

10.          Конвенція про мінімальний вік допуску дітей на роботу в сільському господарстві № 10 (укр/рос)

11.            Конвенція про права на організацію та об'єднання працівників у сільському господарстві N 11 (укр/рос)

12.          Конвенція про відшкодування шкоди у разі нещасних випадків на роботі у сільському господарстві N 12 (укр/рос)

13.          Конвенція про використання свинцевого білила в малярній справі N 13 (укр/рос)

14.          Конвенція про застосування щотижневого відпочинку на промислових підприємствах N 14 (укр/рос)

15.           Конвенція про обов'язковий медичний огляд дітей та підлітків, зайнятих на борту суден N 16 (укр/рос)

16.          Конвенція про відшкодування працівникам під час нещасних випадків на виробництві N 17

17.           Конвенція про відшкодування працівникам під час професійних захворювань N 18

18.          Конвенція про рівноправність громадян країни та іноземців у галузі відшкодування працівникам під час нещасних випадків N 19

19.          Конвенція про нічну роботу в пекарнях N 20

20.        Конвенція про спрощення процедури інспекції емігрантів на борту суден N 21

21.          Конвенція про трудові договори моряків N 22

22.         Конвенція про репатріацію моряків N 23

23.         Конвенція про страхування на випадок хвороби працівників промислових і торговельних підприємств та домашніх служників N 24

24.         Конвенція про страхування на випадок хвороби працівників у сільському господарстві N 25

25.         Конвенція про запровадження процедури встановлення мінімальної заробітної плати N 26

26.         Конвенція про зазначення ваги важких вантажів, що їх перевозять на суднах N 27 (укр/рос)

27.         Конвенція про захист від нещасних випадків працівників, зайнятих на навантаженні та розвантаженні суден N 28

28.        Конвенція про примусову чи обов'язкову працю N 29

29.         Конвенція про регулювання робочого часу в торгівлі та установах N 30 (укр/рос)

30.        Конвенція про обмеження робочого часу у вугільних шахтах N 31

31.          Конвенція про захист від нещасних випадків працівників, зайнятих на навантаженні або розвантаженні суден (переглянута 1932 року) N 32 (укр/рос)

32.         Конвенція про вік приймання дітей на непромислові роботи N 33

33.         Конвенція про платні бюро найму N 34

34.         Конвенція про обов'язкове страхування по старості працівників промислових і торговельних підприємств, осіб вільних професій, а також надомників і домашніх служників N 35

35.         Конвенція про обов'язкове страхування за віком працівників у сільському господарстві N 36

36.         Конвенція про обов'язкове страхування по інвалідності працівників промислових та торговельних підприємств, осіб вільних професій, надомників і домашніх служників N 37

37.         Конвенція про обов'язкове страхування на випадок інвалідності працівників у сільському господарстві N 38

38.        Конвенція про обов'язкове страхування на випадок втрати годувальника працівників промислових і торговельних підприємств, осіб вільних професій, працівників-надомників і домашніх служників N 39 (укр/рос)

39.         Конвенція про обов'язкове страхування на випадок втрати годувальника працівників агропромислового комплексу N 40 (укр/рос)

40.        Конвенція про працю жінок у нічний час (переглянута 1934 року) N 41

41.          Конвенція про відшкодування працівникам у разі професійних захворювань (переглянута у 1934 році) N 42 (укр/рос)

42.         Конвенція про тривалість робочого часу на автоматичних заводах по виробництву листового скла N 43

43.         Конвенція про допомогу особам, котрі є безробітними з незалежних від них обставин N 44

44.         Конвенція про використання праці жінок на підземних роботах у шахтах будь-якого роду N 45 (укр/рос)

45.         Конвенція про скорочення робочого часу до сорока годин на тиждень N 47 (укр/рос)

46.         Конвенція про запровадження міжнародної системи співробітництва у збереженні прав мігрантів на пенсію по інвалідності, старості та на випадок втрати годувальника N 48 (укр/рос)

47.         Конвенція про скорочення робочого часу на склодувних заводах N 49

48.        Конвенція про регулювання деяких особливих систем вербування працівників N 50

49.         Конвенція Про щорічні оплачувані відпустки N 52

50.         Конвенція про мінімальну кваліфікацію капітана та інших осіб командного складу торговельних суден N 53 (укр/рос)

51.           Конвенція про щорічні оплачувані відпустки морякам N 54

52.         Конвенція про зобов'язання судновласників у разі хвороби, травми або смерті моряків N 55 (укр/рос)

53.         Конвенція про страхування моряків на випадок хвороби N 56

54.         Конвенція про робочий час на борту суден та склад суднового екіпажу N 57

55.          Конвенція про техніку безпеки в будівельній промисловості N 62 (укр/рос)

56.         Конвенція про статистику заробітної плати і тривалості робочого часу в основних галузях гірничодобувної та обробної промисловості, зокрема у цивільному і промисловому будівництві, а також у сільському господарстві N 63

57.          Конвенція про регулювання письмових трудових контрактів працівників з корінного населення N 64

58.         Конвенція про карні санкції за порушення трудових контрактів працівниками з корінного населення N 65

59.         Конвенція про тривалість робочого часу і відпочинку на дорожньому транспорті N 67

60.        Конвенція про харчування і столове обслуговування екіпажів на борту суден N 68

61.          Конвенція про видачу судновим кухарям свідоцтв про кваліфікацію N 69 (укр/рос)

62.         Конвенція про соціальне забезпечення моряків N 70

63.         Конвенція про пенсії морякам N 71

64.         Конвенція про оплачувані відпустки морякам N 72

65.         Конвенція про медичний огляд моряків N 73 (укр/рос)

66.         Конвенція про видачу матросам свідоцтв про кваліфікацію N 74 (укр/рос)

67.         Конвенція про медичний огляд дітей та підлітків з метою виявлення їхньої придатності до праці у промисловості N 77 (укр/рос)

68.        Конвенція про медичний огляд дітей та підлітків з метою виявлення їхньої придатності до праці на непромислових роботах N 78 (укр/рос)

69.          Конвенція про обмеження нічної праці дітей та підлітків на непромислових роботах N 79 (укр/рос)

70.         Конвенція Міжнародної організації праці про частковий перегляд Конвенцій, прийнятих Генеральною Конференцією Міжнародної організації праці на своїх перших двадцяти восьми сесіях з метою забезпечення виконання в майбутньому деяких формальних обов'язків, покладених згаданими Конвенціями на Генерального Секретаря Ліги Націй, і внесення в ці Конвенції деяких додаткових поправок, що витікають з ліквідації Ліги Націй та перегляду Статуту Міжнародної організації праці N 80

71.           Конвенція Міжнародної організації праці N 81 1947 року про інспекцію праці у промисловості й торгівлі (укр/рос)

72.         Конвенція про соціальну політику на територіях за межами метрополії N 82

73.         Конвенція про застосування міжнародних трудових норм до територій за межами метрополії N 83

74.         Конвенція про право на об'єднання та регулювання трудових конфліктів на територіях за межами метрополії N 84

75.          Конвенція про інспекцію праці на територіях за межами метрополії N 85

76.         Конвенція про свободу асоціації та захист права на організацію N 87 (укр/рос)

77.          Конвенція про організацію служби зайнятості N 88

78.         Конвенція про нічну працю жінок у промисловості (переглянута в 1948 році) N 89 (укр/рос)

79.         Конвенція про нічну працю підлітків у промисловості (переглянута 1948 року) N 90 (укр/рос)

80.        Конвенція про оплачувані відпустки морякам (переглянута 1949 року) N 91 (укр/рос)

81.          Конвенція про приміщення для екіпажу на борту суден (переглянута 1949 року) N 92 (укр/рос)

82.        Конвенція про положення про працю в договорах, що укладаються державними органами влади N 94

83.        Конвенція про захист заробітної плати N 95 (укр/рос)

84.        Конвенція про платні бюро з найму (переглянута 1949 року) N 96

85.         Конвенція про працівників-мігрантів (переглянута 1949 року) N 97 (укр/рос)

86.        Конвенція про застосування принципів права на організацію і на ведення колективних переговорів N 98

87.         Конвенція про процедуру встановлення мінімальної заробітної плати в сільському господарстві N 99

88.        Конвенція про рівне винагородження чоловіків і жінок за працю рівної цінності N 100

89.        Конвенція про оплачувані відпустки в сільському господарстві N 101

90.        Конвенція про мінімальні норми соціального забезпечення N 102 (укр/рос)

91.          Конвенція про охорону материнства (переглянута в 1952 році) N 103 (укр/рос)

92.         Конвенція про відміну кримінальних санкцій за порушення трудових договорів працівниками з корінного населення N 104

93.         Конвенція про скасування примусової праці N 105 (укр., рос.)

94.         Конвенція про щотижневий відпочинок в торгівлі та установах N 106

95.         Конвенція про захист і інтеграцію корінного та іншого населення, що веде племінний та напівплемінний спосіб життя, у незалежних державах N 107

96.         Конвенція про національні посвідчення особи моряків N 108

97.         Конвенція про заробітну плату, робочий час на борту суден та склад суднового екіпажу (переглянута у 1958 році) N 109

98.        Конвенція про умови праці на плантаціях N 110

99.         Конвенція про дискримінацію в галузі праці та занять N 111 (укр/рос)

100.Конвенція про мінімальний вік рибалок, що приймаються на роботу N 112

101.Конвенція про медичний огляд рибалок N 113 (укр/рос)

102.Конвенція про трудові договори рибалок N 114

103. Конвенція про захист працівників від іонізуючої радіації N 115 (укр/рос)

104. Конвенція про частковий перегляд конвенцій, прийнятих Генеральною Конференцією Міжнародної організації праці на своїх перших тридцяти двох сесіях, з метою уніфікації положень про підготовку Адміністративною радою Міжнародного бюро праці доповідей про застосування конвенцій

105. Конвенція про основні цілі та норми соціальної політики N 117 (укр/рос)

106. Конвенція про рівноправність громадян країни та іноземців і осіб без громадянства у галузі соціального забезпечення N 118 (укр/рос)

107. Конвенція про забезпечення машин захисними пристроями N 119 (укр/рос)

108. Конвенція про гігієну в торгівлі та установах N 120 (укр/рос)

109. Конвенція про політику в галузі зайнятості N 122 (укр/рос)

110. Конвенція про медичний огляд молодих людей з метою визначення їхньої придатності до праці на підземних роботах у шахтах і копальнях N 124 (укр/рос)

111. Конвенція про свідоцтва щодо кваліфікації рибалок N 125

112. Конвенція про приміщення для екіпажу на борту риболовних суден N 126 (укр/рос)

113. Конвенція про максимальний вантаж, допустимий для перенесення одним працівником N 127 (укр/рос)

114. Конвенція  про допомоги по інвалідності, по старості і у зв'язку з втратою годувальника N 128 (укр/рос)

115. Конвенція Міжнародної організації праці N 129 1969 року про інспекцію праці в сільському господарстві

116. Конвенція про медичну допомогу та допомоги у випадку хвороби N 130 (укр/рос)

117. Конвенція Міжнародної організації праці N 131 про встановлення мінімальної заробітної плати з особливим урахуванням країн, що розвиваються (укр/рос)

118. Конвенція про оплачувані відпустки N 132 (переглянута у 1970 році) (укр., рос.)

119. Конвенція про приміщення для екіпажу на борту суден (додаткові положення) N 133 (укр/рос)

120. Конвенція про запобігання виробничим нещасним випадкам серед моряків N 134 (укр/рос)

121. Конвенція про захист прав представників працівників на підприємстві та можливості, що їм надаються N 135 (укр/рос)

122. Конвенція про захист від небезпеки отруєння бензолом N 136 (укр/рос)

123. Конвенція про соціальні наслідки нових методів обробки вантажів у портах N 137

124. Конвенція про мінімальний вік для прийому на роботу N 138 (укр/рос)

125. Конвенція 1974 року про боротьбу з небезпекою, спричинюваною канцерогенними речовинами й агентами у виробничих умовах, та заходи профілактики ( N 139 ) (укр/рос)

126. Конвенція про оплачувані учбові відпустки N 140

127. Конвенція про організації сільських працівників та їхню роль в економічному і соціальному розвиткові N 141 (укр/рос)

128. Конвенція про професійну орієнтацію та професійну підготовку в галузі розвитку людських ресурсів N 142 (укр/рос)

129. Конвенція про зловживання в галузі міграції і про забезпечення працівникам-мігрантам рівних можливостей і рівного ставлення N 143 (укр/рос)

130. Конвенція МОП N 144 Тристоронні консультації для сприяння застосуванню міжнародних трудових норм

131. Конвенція про безперервність зайнятості моряків N 145 (укр/рос)

132. Конвенція про щорічні оплачувані відпустки морякам N 146

133. Конвенція МОП 147 про мінімальні норми на торговельних суднах 1976 року (укр/рос)

134. Конвенція про захист працівників від професійного ризику, спричиненого забрудненням повітря, шумом та вібрацією на робочих місцях N 148 (укр/рос)

135. Конвенція про зайнятість та умови праці й життя сестринського персоналу N 149 (укр/рос)

136. Конвенція Міжнародної організації праці N 150 про адміністрацію праці: роль, функції та організація (укр/рос)

137. Конвенція про захист права на організацію та процедури визначення умов зайнятості на державній службі N 151 (укр/рос)

138. Конвенція про техніку безпеки та гігієну праці на портових роботах N 152

139. Конвенція Міжнародної організації праці 1979 року N 153 про тривалість робочого часу та періоди відпочинку на дорожньому транспорті (укр/рос)

140. Конвенція МОП N 154 про сприяння колективним переговорам 1981 року

141. Конвенція про безпеку та гігієну праці та виробниче середовище N 155 (укр/рос)

142. Конвенція про рівне ставлення й рівні можливості для трудящих чоловіків і жінок: трудящі із сімейними обов'язками N 156

143. Конвенція про встановлення міжнародної системи збереження прав у галузі соціального забезпечення N 157 (укр/рос)

144. Конвенція МОП N 158 про припинення трудових відносин з ініціативи роботодавця 1982 року

145. Конвенція про професійну реабілітацію та зайнятість інвалідів N 159 (укр/рос)

146. Конвенція про статистику праці N 160 (укр/рос)

147. Конвенція 1985 року про служби гігієни праці ( Конвенція N 161 ) (укр/рос)

148.Конвенція про охорону праці при використанні азбесту N 162 (укр/рос)

149. Конвенція про соціально-побутове обслуговування моряків в морі та в порту N 163 (укр/рос)

150. Конвенція про охорону здоров'я та медичне обслуговування моряків N 164 (укр/рос)

151. Конвенція про соціальне забезпечення моряків (переглянута) N 165

152. Конвенція про репатріацію моряків (переглянута) N 166 (укр/рос)

153. Конвенція про безпеку та гігієну праці у будівництві N 167 (укр/рос)

154. Конвенція про сприяння зайнятості та захист від безробіття N 168 (укр/рос)

155. Конвенція про корінні народи, які ведуть племінний спосіб життя в незалежних країнах N 169

156. Конвенція про безпеку в застосуванні хімічних речовин на виробництві N 170 (укр/рос)

157. Конвенція про нічну працю N 171 (укр/рос)

158. Конвенція про умови праці в готелях, ресторанах та аналогічних закладах N 172 (укр/рос)

159. Конвенція Міжнародної організації праці N 173 1992 року про захист вимог працівників у випадку неплатоспроможності роботодавця

160. Конвенція про запобігання великим промисловим аваріям N 174

161. Конвенція про роботу на умовах неповного робочого часу N 175 (укр/рос)

162. Конвенція про безпеку та гігієну праці на шахтах N 176

163. Конвенція про надомну працю N 177 (укр/рос)

164. Конвенція про інспекцію умов праці та побуту моряків N 178 (укр/рос)

165. Конвенція про найм та працевлаштування моряків N 179 (укр/рос)

166. Конвенція про робочий час моряків і склад суднового екіпажу N 180 (укр/рос)

167. Конвенція про приватні агентства зайнятості N 181 (укр/рос)

168. Конвенція про заборону та негайні заходи щодо ліквідації найгірших форм дитячої праці N 182

169.Конвенція про перегляд Конвенції (переглянутої) 1952 року про охорону материнства N 183

170. Конвенція 2001 року про безпеку та гігієну праці в сільському господарстві ( N 184 )(укр/рос)

171. Конвенція (переглянута) про посвідчення особи моряків N 185

172. Конвенція Міжнародної організації праці 2006 року про працю в морському судноплавстві

173. Конвенція про основи, що сприяють безпеці та гігієні праці N 187

174. Конвенція про працю в риболовецькому секторі N 188